Vand og vandskade

Jeg har opdaget en utæthed / vandskade

Tag fotos, hvor man kan se skaden – til forsikringen – ellers dækker de ikke.

Hvis vandskaden er mindre alvorlig: Kontakt bestyrelsen, hvis du mener foreningen skal dække. Ellers kontakt selv VVS-folk til opgaven (det betaler du selv).

Hvis vandskaden er akut: Hent et bestyrelsesmedlem. Hvis det ikke er muligt at få fat i et bestyrelsesmedlem, kan du selv kontakte VVS-firmaet.

Vandet drypper – skal jeg betale?

Læs her hvad foreningen betaler og hvad du selv skal betale.

 

Vandtrykket er lavt

Tjek med under/overbo om de også har problemet. Hvis ikke, så afkalk vandhanens tud med eddie. Virker det ikke kan det være kalk inde i selve vandhanden (armaturet/blandingsbatteriet). Kontakt evt bestyrelsen for hjælp.

 

Jeg vil skifte vandhane/blandingsbatteri

Det gøres for egen regning – brug evt. foreningens VVS’er, hvis du ikke selv kan skifte armaturet. Læs her hvilke VVS-udgifter, som foreningen dækker.

WC – VÅDRUMS-OMBYGNING

Her er guides du skal følge ifm ændringer på WC/bad – men husk altid at indhente godkendelse fra beystyrelsen:

Retningslinier

Vådrums-guide