Udlejning

Fremleje i længere tid

Udlejning skal godkendes af bestyrelsen

Udlån og udlejning kræver en godkendelse fra bestyrelsen per e-mail – det kan tage et par uger. At leje sin lejlighed ud kan være omstændigt – se Vigtigt-punktet længere nede.

Du skal bruge formularen til at søge om fremleje – se nederst på siden.

Vedtægterne siger (september 2019):
En andelshaver kan helt eller delvis udleje eller udlåne sin lejlighed i henhold til gældende lejelovgivning, eller såfremt bestyrelsen giver tilladelse. Vilkårene skal godkendes af bestyrelsen og lejer(e)s kontaktinformation (e-mail og telefonnummer) skal oplyses til bestyrelsen senest ved lejemålets begyndelse.

Navneskilte på dør og oversigtsskilt i porten skal altid være identisk med den beboer som bebor lejligheden, dette gælder også ved fremleje.

Vigtigt – lejeloven

Som udlejer er du forpligtet til at overholde lejeloven. Der kan være juridiske problemer forbundet med at fremleje sin lejlighed. Du kan fx havne i en situation, hvor du ikke kan opsige din lejer. Ønsker du at fremlejen skal være midlertidig, bør dette derfor fremgå tydeligt af lejeaftalen.

Det er tilrådeligt, at få bistand fra en boligadvokat og sørge for, at der er klare linier mellem dig og fremlejetager. Andelsforeningen er ikke ansvarlig, hvis lejeloven ikke overholdes.

Det er vigtigt, at du bruger en standard lejekontakt, når du skal fremleje din lejlighed. Læs nærmere her.

Lejens størrelse

Lejen fastsættes umiddelbart – iht. lejeloven – uafhængigt af dine udgifter til fx boliglån. Lejen bestemmes ud fra, hvad en lejer bliver tilbudt af boligkvalitet (“det lejedes værdi”) – ikke hvad lejligheden har kostet eller hvad du betaler i renter.

En lejer kan altid underskrive lejekontrakten og bare gå til kommunen senere. Kommunen vurderer så, hvad lejen “burde” have været og så skal udlejer tilbagebetale alt det, som han/hun har taget for meget i husleje.

Tryk her for at læse hvad kommunen skriver om loven ifm fastsættelsen af lejen.

Tjek Din Leje-websiden hjælper lejere med at tjekke om deres husleje er for høj.

NB: Du skal ikke sende lejekontrakten ind, men blot udfylde formularen

Korttidsudlejning (Airbnb)

Før korttidsudlejningen begynder

  1. Udfyld ansøgningsformularen forneden.
  2. Skriv dig på begge udlejningsskemaer på opslagstavlerne
  3. Skriv gerne på Facebook-gruppen om udlejningen

 

Det er dit ansvar som udlejer, at lejerne kender og overholder husordenen. Den er oversat til engelsk og er tilgængelig på Dokumenter-siden.

Du må ikke udleje for længe

Man må korttidsudleje sin lejlighed i begrænset omfang og må ikke været fraflyttet, men skal stadig have sin bopæl/folkeregister-adresse i lejligheden.

Overholdes reglerne ikke, kan det betyde eksklusion.

 

Vedtægterne om korttidsudlejning (september 2019):

Stk. 1: En andelshaver/ejer kan fremleje sin lejlighed helt eller delvist i en kortere periode til ferieformål (så som Airbnb). Udlejningen må ikke få erhvervslignende karakter eller omfang, og følgende skal iagttages:

Pkt. 1. Lejligheden må højst udlejes 5 gange og maksimalt 35 dage i løbet af et kalenderår, svarende til 5 uger i alt. Der må ikke udlejes til mere end højst 2 personer af gangen.

Pkt. 2. Andelshaveren/ejeren skal opretholde sin folkeregisteradresse i lejligheden og det er andelshaverens/ejerens ansvar at sikre, at lejer er bekendte med og overholder husorden og andre regler på ejendommen.

Pkt. 3. Opgangens øvrige beboere skal før hver enkelt udlejning orienteres skriftligt om udlejningen via opslagstavlen hertil kan også som supplement bruges foreningens facebookgruppe. Orienteringen skal indeholde information om: Antallet af lejere, lejeperiodens længde og kontaktoplysninger til udlejende andelshaver/ejer. Desuden skal bestyrelsen forudgående skriftligt være orienteret om, at lejligheden forventes udlejet samt have kontaktinfo på lejerne.

Stk. 2: Overtrædelse af reglerne for udlejning, herunder vilkårene i stk. 1, anses for at være til alvorlig skade eller ulempe for andre medlemmer eller foreningens virksomhed. Det kan efter påkrav eller i gentagelsestilfælde medføre eksklusion i henhold til eksklusionsbestemmelsen i vedtægternes § 24. Bestyrelsen kan tillige ved overtrædelse udstede forbud mod udlejning i medfør af stk. 1. Forbuddet gælder 1 år ad gangen og overtrædelse af forbuddet kan medføre eksklusion efter vedtægternes bestemmelser herom.

Skat af lejeindtægten

Man skal opgive et evt “overskud” ved fremlejen til Skat. Overskuddet beregnes ved at trække fradraget fra din lejeindtægt. Fradraget er ikke bare dine reelle udgifter og man kan derfor muligvis komme ud for at skulle betale skat af en stor del af lejeindtægten.

Tryk her for at læse mere om et muligt fradrag på Skats hjemmeside

Et særligt gode

Det er et lidt særligt gode i her A/B Annagården, at man gerne må fremleje sin lejlighed uden de store begrænsninger. Ønsker man ikke at bo i sin egen andelslejlighed, kan man altså alligevel undgå at sælge lige med det samme.