Hvad dækker foreningen?

Hvilke udgifter dækker foreningen?

Følgende arbejder betales af foreningen:

  • Rørarbejder før ballofixen. Rørarbejder efter ballofixen skal betales af den enkelte beboer.
  • Arbejder vedrørende faldstammer herunder rensning.
  • Bemærk venligst! Det er beboerens eget ansvar at rense gulvafløbet på badeværelset. Det anbefales at gøre dette én gang om ugen for at undgå tilstopning og lugtgener.
  • Udskiftning af defekte radiatorventiler.
  • Udskiftning af defekte radiatorer.

Beboerne skal kontakte bestyrelsen, som vil være behjælpelig med at rekvirere håndværkere.

BEMÆRK: Såfremt man selv bestiller en håndværker forbeholder foreningen sig ret til at afvise at dække reparationen.