For sælgere

Hvis du har spørgsmål, så kontakt administrator

Du finder selv en køber

Du står selv for salg af din andel og må sælge til lige hvem du vil. Proceduren står her på siden.

Hvis du mangler en køber eller ønsker at få din bolig sat til salg her på websiden kan du kontakte bestyrelsen.

Prisen

Max-prisen du kan tage for lejligheden, kan du beregne ud fra den gældende andelskrone (find den i årsrapporten her, hvis den er udarbejdet) og gang med lejlighedens antal kvadratmeter og andelsindskuddet (1000 kr).

Eksempel: 17,61 x 54 x 1000 kr = kr 950.940 kr.

Forbedringer (hvis de vurderes – se længere nede) kan komme oven i.

Venteliste

Der er ingen intern liste eller officiel ekstern venteliste (det kræver vores vedtægter nemlig ikke). Bestyrelsen har dog muligvis kontakt-info på interesserede købere, som løbende henvender sig.

Procedure

Bestyrelsen skal underrettes om alle salg. Skriv venligst til bestyrelsen@annagaarden.dk.

Bestil en vurdering af lejlighedens forbedringer og mangler hos CERA. Det koster ca. 3200-4000 kr. Der skal også bestilles el-tjek hos vores elektriker Lyders & Sven G. Det koster 1.000 kr. Begge dele er obligatoriske og betales af dig som sælger.

Påkræves reparationer, kan du selv vælge håndværkere, men de skal være autoriserede.
Såfremt der forekommer ulovligheder i vurderings- eller el-rapporten, deponeres der kr. 30.000,00 pr. rapport i sælgers provenu, indtil tydelig dokumentation for udbedring er modtaget hos administrator.

Dokumentationen og synsrapporterne skal mailes til mib@cobblestone.dk.

Administrator sender herefter et oplysningskema som skal udfyldes og sendes retur.

Får du brug for en adkomsterklæring koster den ca. 1875 kr og udarbejdes af administrator.

Sælger og køber modtager nu overdragelsesaftale via mail til underskrift via NemID. Køber betaler omkostninger til overdragelsesaftalen (ca 7000 kr).

Aflæsning af varme- og evt. vandforbrug bestilles af administrator ved at skrive til mib@cobblestone.dk.

Aflæsning af øvrige målere og nøgleoverdragelse aftales mellem køber og sælger.

Overdragelsessummen skal være deponeret i 14 dage inden overtagelsesdagen. Køber skal fremsende kvittering for indbetalingen til sælger med kopi til administrator.