For sælgere

Hvis du har spørgsmål, så kontakt administrator

Du finder selv en køber

Du står selv for salg af din andel og må sælge til lige hvem du vil. Proceduren står her på siden.

Hvis du mangler en køber eller ønsker at få din bolig sat til salg her på websiden kan du kontakte bestyrelsen.

Prisen

Max-prisen du kan tage for lejligheden, kan du beregne ud fra den gældende andelskrone (find den i årsrapporten her, hvis den er udarbejdet) og gang med lejlighedens antal kvadratmeter og andelsindskuddet (1000 kr).

Eksempel: 15,61 x 54 x 1000 kr = kr 842.940 kr.

Forbedringer (hvis de vurderes – se længere nede) kan komme oven i.

Venteliste

Der er ingen intern liste eller officiel ekstern venteliste (det kræver vores vedtægter nemlig ikke). Bestyrelsen har dog muligvis kontakt-info på interesserede købere, som løbende henvender sig.

Når du flytter – husk beboer-afmelding

Læs vores side for fraflytning – tryk her.

Procedure

Bestyrelsen skal underrettes om alle salg. Skriv venligst til bestyrelsen@annagaarden.dk.

Bestil en vurdering af lejlighedens forbedringer og mangler hos Focus2. Det koster ca 3750 kr. Der skal også bestilles el-tjek hos vores elektrikker Lyders & Sven G. Det koster 1.000 kr. Begge dele er obligatoriske og betales af dig som sælger.

Påkræves reparationer, kan du selv vælge håndværkere, men de skal være autoriserede. Overdragelsessummen kan ikke afregnes, før der evt. el- og VVS-rapporter og dokumentation for, at eventuelle ulovligheder er udbedret, er administrator i hænde.

Dokumentationen og synsrapporterne skal mailes til ip@ip.dk

Et oplysningsskema fra administrator skal udfyldes og sendes til administrator. Det originale andelsbevis fremsendes også til administrator.

Får du brug for en adkomsterklæring koster den ca 1600 kr.

Sælger og køber modtager nu overdragelsesaftale via mail til underskrift via NemID. Køber betaler omkostninger til overdragelsessaftalen (ca 7000 kr).

Aflæsning af varme- og evt. vandforbrug bestilles af Administrator.

Aflæsning af øvrige målere og nøgleoverdragelse aftales mellem køber og sælger.

Overdragelsessummen skal være deponeret i 14 dage inden overtagelsesdagen. Køber skal fremsende kvittering for indbetalingen til sælger med kopi til administrator.

Køber modtager andelsbeviset med posten tre uger efter overdragelsesdagen ifm at sælger får sit tilgodehavende.