Udsugning og emhætter

Emhætter og ventilation med udtræk er ikke tilladt

Der må ikke tilsluttes emhætter og ventilatorer til de fælles luftkanaler – eller anden aftræk.

Kun emhætter med filter – og som ikke er tilsluttet den fælles luftkanal eller aftræk – er tilladte.

Har du allerede en emhætte i køkken eller ventilator på badeværelset som er tilsluttet fælles-luftkanalen eller andet aftræk, må de ikke tændes. Man kan dog ofte tilkøbe et filter til sin emhætte og dermed gøre den tilladt, når aftrækket fjernes.

 

Foreningen har allerede en fælles aktiv udsugning, som bliver forhindret i at virke, hvis en tilsluttet aktiv ventilator eller emhætte tændes. Når fællesudsugningen forstyrres pustes din madlugt eller damp fra badet typisk direkte ind til overboen.

 

Lugtgener

Oplever du lugt/luft-gener fra udsugningen, så kontakt først din underbo – og evt. overbo – og spørg om de har aktiv udsugning.

Det kan ofte hjælpe blot at åbne vinduet i det pågældende værelse/rum (og evt lukke døren), så vil luften udefra “skubbe” inde-luften hurtigere ind i den fælles udsugningskanal.