Port

Porten ringer til din mobil (når du har oplyst nummeret til bestyrelsen via mail) eller fastnettelefon og man kan herefter tale med gæsterne og åbne porten fra telefonen ved at holde * inde, når der er forbindelse.

For at porten kan ringe til din mobil eller fastnettelefon skal du oplyse bestyrelsen om dit mobilnr. Hvis I bor to i lejligheden skal I oplyse begge telefoner og hvilket et porten skal starte med at ringe til.

Send dit telefonnummer til bestyrelsen

 

Den grønne knap er til fodgængere og cyklister – den sorte er til biler.

Nødåbning

Hvis en motor låser/sætter sig fast og ikke kan åbnes via de normale muligheder, kan den åbnes manuelt. Nøglen findes i det lille røde nødskab. Nederst på hver motor sidder en lille lem – åbn lemmen og brug nødnøglen til at frabokle motorens låsemekanisne.

Vejledning til brug af porten

Porten kan åbnes på følgende måde:
1. Besøgende ringer en lejlighed op og bliver ”trykket” ind
2. Beboeren ringer fra telefonen til porten og porten åbner
3. Beboeren åbner porten med nøglen, enten med fuld åbning eller halvåbning.
4. Beboeren åbner med fuld eller halvåbning indefra via trykknapper.
5. Beboeren taster en kode og porten åbner halvt.
6. Beboeren ringer op til porten på tlf. 61 43 51 84 og trykker *.

Ad 1 – Besøgende ringer en lejlighed op…
Gæsten taster lejlighedsnr – Porten ringer lejlighedens angivet telefonnummer op og en gæsten kan nu snakke med beboeren. Beboeren skal blot taste * for at åbne for porten.

Såfremt beboeren ikke tager telefonen indenfor 25 sek. vil den ringe til det næste angivne telefonnr, som er angivet til porten. Er der ikke nogen som tager telefonen vil porten blot meddele at der ikke er nogen hjemme.

HUSK AT INDSTILLE DIN MOBILSVARER TIL FØRST AT GÅ I GANG EFTER 25 SEK!!

Ad 2 – Beboeren ringer fra telefon til porten…
Når en beboer ringer til porten med en telefon vil man når man kan høre der er forbindelse til porten trykke * hvorefter porten vil åbne.

Ad 3 – Beboeren åbner porten med nøglen…
Beboeren kan låse sig ind med en normal beboernøgle til ens egen dør. Nøglelåsen under porttelefonen åbner porten til gående og cyklister. Den øverste nøglelås på den anden side åbner porten fuldt op til biler. Den nederste nøglelås er til skraldemanden og kan ikke bruges af beboeren.

Ad 4 – Beboeren åbner via trykknapper
Når en person vil ud af porten skal man blot taste på den grønne eller sorte kna placeret ved opgangen til elevatoren eller på den anden side ved nedløbsrøret.

GRØN = Er åbning til cyklister og gående
SORT = Er til biler

Ad 5 – Beboeren taster en kode og porten åbner halvt
En beboer eller ven af huset vil kunne taste en kode og dermed slippe for at skulle ringe op til den enkelte lejlighed. Koden tastes blot og porten åbner halvt op.

Ad 6 – Beboeren ringer op til portens tlfnummer
Har din gæst ikke fulgt den ophængte vejledning, men blot ringet til dig, for at komme ind, så læg på og ring op til porten for at lukke vedkommende ind. Det er samme princip med at holde stjerne inde 3-4 sek.