Ombygning

GODKENDELSE FRA BESTYRELSEN

Her er uddrag fra husordenen (maj 2016) om ombygninger/skillevægge:

“Alle ombygninger eller ændringer skal på forhånd godkendes af bestyrelsen. Ved tvivlstilfælde kan bestyrelsen rekvirere konsulentbistand på ansøgers regning. Alle ombygninger og ændringer skal endvidere anmeldes til Københavns Kommune. Anmeldelser skal indeholde beskrivelse af projektet, skitser samt materialer/dele. Ombygninger skal ske efter den til enhver tid gældende byggelovgivning. Før arbejdet påbegyndes, skal man fremvise en kvittering til bestyrelsen for anmeldelsen til Københavns Kommune.”

WC – VÅDRUMS-OMBYGNING

Her er guides du skal følge ifm ændringer på WC/bad – men husk altid at indhente godkendelse fra beystyrelsen:

Retningslinier

Vådrums-guide