Kælderrum og fællesarealer

Fællesrum i kælderen

Det er ikke tilladt at efterlade ting på fællesarealerne. De vil blive bortskaffet.

BRANDFARE

Brandfarlige væsker må ikke opbevares i kælderrummene.

 

Væskerne kan bortskaffes ved at sætte dem i skabet til kemisk affald bag storskraldsspandene.

 

Motorkøretøjer i kælderen skal have tom tank pga. brandfare.

Lindolie – klude med lindolie på er selvantændende
Benzin
Sprit
Fortynder
Acetone (neglelakfjerner)
Terpentin
Sprinklervæske
Petroleum
Lampeolie
Tændvæske til grille
Dieselolie
Fyringsolie