Fester

Fest og varsling

Musik er ikke tilladt efter kl. 22 aftener før hverdage (og kl. 1 nætter før helligdage).

Fester bør altid varsles på vores opslagstavler i god tid – og gerne i Facebook-gruppen (ikke bare et par dage i forvejen).

Under festen skal man altid vise hensyn til naboerne – luk vinduerne for larmen og skru ned, hvis naboer be’r om det. Læs mere om støj her.

Støj og Musik

Her er hvad husordenen fra maj 2016 siger om musik og støj:

“Støjende adfærd, underholdning og arrangmenter (fx fester og lign.) må kun ske med hensynstagen til andre beboere og aldrig efter kl. 22.00 aftener før hverdage og aldrig efter kl. 1.00 nætter før lørdage, søndage og helligdage. Vinduer, hoveddør og altandør skal holdes lukket i den lejlighed, hvor der støjes. Støjklager skal respekteres ved henvendelse fra andre beboere. Støjende arrangementer kan varsles i god tid på foreningens opslagstavler og onlineforum. Musiceren i erhvervsøjemed må ikke finde sted uden bestyrelsens skriftlige samtykke.”

“Overtræder en beboer husorden, bør den, der konstaterer overtrædelsen, påtale dette direkte og straks over for overtræderen. Stopper overtrædelsen ikke straks, kan skriftlig henvendelse til bestyrelsen foretages. Den skriftlige henvendelse skal indeholde oplysninger om overtrædelsens art, konsekvenser og tidspunkt. Bestyrelsen tager stilling til, hvorvidt klagen over overtrædelsen er berettiget og påtaler dette over for beboeren i anonym form. Medfører klagen, at beboerens medlemskab af andelsboligforeningen eller lejekontrakt bliver ophævet, må den beboer, der har klaget over overtrædelsen, være indstillet på at afgive vidneforklaring, hvis sagen indbringes for retten.”

Arrangementer i gården

Såfremt man ønsker at holde arrangementer i gården, skal bestyrelsen spørges.

Borde, bænke samt grill står til fri afbenyttelse indtil kl. 22, hvor de skal forlades af støjhensyn og -gener for beboerne i stueetagen. Op til weekend og helligdage dog frem til kl 24.

Når du har benyttet ovenstående så ryd op efter dig, således andre også kan benytte faciliteterne.

Telt/pavillon kan lejes til brug i gården – se længere nede på siden her.Pavillon

Foreningens  pavillon kan lejes af beboere arrangementer i gården

Det tager 1-2 timer at sætte den op og der er kun plads på parkeringsområdet i gården mellem cyklerne og hegnet ind mod bygningen. Vi overvejer at fjerne pejsegrillen (“stentårnet”) i hjørnet af bænkeområdet for enden af gården, så pavillonen også kan være der.

Hvis du ønsker at bruge pavillonen til dit arrangement, skal du kontakte bestyrelsen per mail og betale på 200 kr for lejen.

Du skal pakke pavillonen pænt ned (vent til den er tør) og tjekke at alle dele er klar til brug. Hvis der skulle ske skade eller dele forsvinder, så pavillonen ikke kan bruges igen, er lejeren af pavillonen ansvarlig for erstatning af en ny og tilsvarende pavillon.

Pavillonen må kun bruges til arrangementer, som bliver afholdt i vores fællesgård. Dvs. at den ikke må lånes ud til andre eller bruges til begivenheder udenfor vores fællesområde.

Bestyrelsen håber at I vil gøre brug af vores fælles pavillon og at alle nu kan sidde tørt og behageligt til de kommende arrangementer.

Pavillon er 4 x 8 meter med ende- og sidevægge (kan undlades).