Bestyrelsesmøde d. 30. maj

De hvide reoler, som er opsat i midtergangen ved vaskekælderen, er vores nye byttehjørne. Andelshaverne opfordres til at sætte ting, som de mener andre andelshavere kunne bruge, på disse hylder. Samtidig gør vi opmærksom på, at man ikke skal henstille ting/tøj/osv. på disse hylder, som man ikke ønsker at give væk.

Porten er pt. ude af drift. Vi har bestilt reparation og det forventes at den er operativ igen inden for de næste par uger. Motorerne er blevet ødelagt fordi nogen har forcerede porten åben. Det kan de ikke holde til og vi opfordrer på det kræftigeste til, at man ikke bruger magt til at åbne porten! Hvis man skulle have problemer med porten bedes man kontakte bestyrelsen.

A/B Annagården holder arbejdsdag og sommerfest d. 8. september. Så i kan allerede nu sætte kryds i kalenderen til en produktiv dag og efterfølgende hyggelig aften. Mere info om både sommerfesten og arbejdsdagen kommer ud på et senere tidspunkt.

Det har været svært at få beboelsestilladelse til at oprette et gæsteværelse i kælderen og projektet henstilles derfor på ubestemt tid.

Der er generalforsamling i A/B Annagården d. 9. oktober kl. 18.00. Mødes holdes som sædvanligt i Anna Kirken. Husk at forslag som skal diskuteres/behandles skal være bestyrelsen i hænde mindst  8 dage inden generalforsamlingen.