Der er i forbindelse med stigestrengs projektet sat vandmålere op i alle lejligheder. Disse vandmålere skal aktiveres af Ista som desværre først har tid i juni måned. Bestyrelsen ønsker ikke at beholde andelshaveres nøgler i så lang tid. Derfor returneres nøglerne i løbet af de næste par uger, og nøglerne vil så igen blive inddraget, når vi nærmer os juni.

Mange af lamperne på svalegangene er i dårlig stand. For at undgå en løbende, sporadisk og dyr udskiftning af lamperne, har bestyrelsen besluttet at sætte nye lamper op. Lamperne bliver med LED pærer som bruger mindre strøm og har en længere levetid. Den nye belysning er endvidere godkendt af vores genboer, som har stor gene af vores nuværende lamper. Lamperne vil blive sat op i løbet af de næste par måneder.

Det blev på den ekstra ordinære generalforsamling blevet besluttet at give andelshaverne i stuelejlighederne kompensation for de gener de har haft i forbindelse med de opstillede containere mv. I sammenråd med andelshaverne er kompensationen fastsat til en måneds husleje per lejlighed. De omtalte andelshavere får nærmere besked i nærmeste fremtid.

Bestyrelsen er interesseret i at høre din mening! Skriv til os på feedback@annagården.dk, hvis du lægger inde med en god ide, eller har konstruktivt feedback til bestyrelsen.

Bestyrelsen holder møde næste gang d. 12. april.